TAŞLIGÜNEY II VİYADÜĞÜ

Taşlıgüney Viyadüğü Horasan-Sarıkurt-Sarıkamış Bölünmüş Yolu işi kapsamında Km:90+893.400 ile Km:91+467.100 arasında yer almaktadır, toplam uzunluğu 573.7 m’dir. Bu uzunluğun 409.1 m’si yerinde dökme dengeli konsol metoduyla inşaa edilecek ardgerme betonarme kutu kesitli üstyapıdan oluşmaktadır. Dengeli konsol kısımda maksimum açıklık 134.5 metredir. Platform genişliği E=2-13.5m ayak yükseklikleri 120 m’yi bulmaktadır. Dengeli konsol kısmın yaklaşım kısımlarında ise prekast kirişler ile yerinde dökme üstyapıdan oluşan bir üstyapı sistemi yer almaktadır. PONTEM Mühendislik tarafından dengeli konsol kısmın imalat detay ve programına uygun olarak altyapı ile üstyapı proje revizyonları/ilaveleri yapılmıştır ve de köprü inşaatı tamamlanıncaya kadar yapım danışmanlığı hizmetleri sağlanmaktadır.

Proje Tarihi : 2020  – …