FATİH KÖPRÜSÜ

Köprü Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1987 yılında yapılmıştır. Köprü toplam uzunluğu 800 metre olup, üstyapısı öngermeli kirişlerle tasarlanmıştır. Köprü mevcut durumu statik analizinin yapılması ve bu analize göre kapasite kontrollerinin yapılması, gözle ve ekipmanlarla mevcut köprü elemanlarının muayenesinin yapılması, analiz ve muayene sonuçlarının raporlanması, elde edilen sonuçlara göre bakım ve onarım yapılması işin kapsamını oluşturmaktadır.

Proje Tarihi : 2020 - 2021