KREMENCHUK KÖPRÜSÜ

Toplam boyu 720 m olan kablo askılı Kremenchuk köprüsünün açıklıkları 180m+360m+180m şeklindedir. Platform genişliği 28.8 m’dir. Çift pilonlu köprüde toplam pilon yüksekliği yaklaşık 108 m’dir. Pilonlar H şeklinde olup, enkesitte iki adet kablo düzlemi yer almaktadır.  Üstyapı sistemi  kenarlarda yer alan çelik iki ana kiriş ve çelik enleme kirişleri ile üzerinde yer alan prekast betonarme döşeme elemanlarından oluşan kompozit bir sistemden oluşmaktadır. Toplam üstyapı sistem yüksekliği yaklaşık 3.15 m’dir.  Köprü altında nehir yer almaktadır. Bağımsız hesap kontrolleri PONTEM Mühendislik tarafından yapılan Kremenchuk kablo askılı köprüsüne tarafımızca 3 boyutlu dinamik rüzgar tüneli analizleri de yapılmıştır.

Proje Tarihi: 2021-2022