SİVAS HIGH SPEED RAILWAY V464 VIADUCT

Sivas-Erzincan High speed Railway Project, viaduct in Sivas. Cast-in situ post tensioned reinforced concrete box-section. Span lengths: 45m + 65m + 45m.

Üstyapı platform genişliği E=12 metredir ve çift hat mevcuttur. Üstyapı kesit derinliği 3.75 metre’dir. Mesnetlenme sistemi hareketli ve sabit küresel mesnetlerden oluşturulmuştur. Temeller kazıklı temel olup kazık çapı 165 cm’dir. Zemin iyileştirmesi uygulanmıştır.

Date : 2021 – …