AFYON BANAZ HIZLI TREN HATTI V3-V6 VİYADÜKLERİ YENİ DEPREM ŞARTNAMESİNE GÖRE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

İnşaatı tamamlanmış olan V3 ve V6 Viyadüklerinin yeni yürürlüğe giren deprem şartnamesi uyarınca DD1 (Tr=2475 yıl) deprem seviyesi ile DD2a (Tr=144 yıl) deprem seviyesinde performans kontrolleri yapılmıştır. Hesaplarda zaman tanım alanında [ZTA] lineer olmayan analiz metodu da kullanılmıştır.

Proje Tarihi : 2021 – …